Kontynuacja w zarządzaniu

Management bei Miele

Od założenia w 1899 firma Miele znajduje się w posiadaniu rodzin Miele i Zinkann. Łącznie około 70 akcjonariuszy jest spadkobiercami założycieli firmy.

Obie rodziny aż do dnia dzisiejszego są reprezentowane w zarządzie.

Wszyscy członkowie zarządu mają takie same uprawnienia. Od lewej: dr Stefan Breit (produkcja i technika), dr Markus Miele (zarządzający udziałowiec), Olaf Bartsch (finanse i zarządzanie ogólne), dr Reinhard Zinkann (zarządzający udziałowiec) i dr Axel Kniehl (marketing i sprzedaż).