REACH

Obowiązek informowania zgodnie z art. 33 rozporządzenia europejskiego 1907/2006 w sprawie substancji wspomnianej „Lista kandydacka REACH”.

Data ostatniej aktualizacji 08.07.2021

Informacje o tym, czy wyroby w naszych produktach zawierają substancje z tzw. „listy kandydackiej REACH“ > 0,1% w/w (procent wagowy), zamieszczono w dokumencie PDF.

Przestrzeganie przez firmę Miele wszystkich europejskich wymogów prawnych w zakresie ograniczenia występowania określonych substancji zapewnia, że przy prawidłowej i zgodnej z przeznaczeniem obsłudze naszych produktów nie powstają żadne zagrożenia dla środowiska i zdrowia wynikające z ich użytkowania lub utylizacji.

Na górę strony