Stałe rozpoznawanie garnków

Najlepsze wykorzystanie energii
Jeśli na strefie grzejnej znajduje się już naczynie do gotowania, ciąg cyfr aktywuje się automatycznie bezpośrednio po włączeniu płyty grzejnej. Dzięki temu ręczna aktywacja stref grzejnych staje się zbędna.
Cechy wyposażenia w zależności od modelu