MasterCool - IceMaker

Kostki lodu do chłodnych napoi:
Chłodzone napoje szybko i profesjonalnie: Automatyczny IceMaker może wyprodukować dziennie do 150 kostek lodu.
Cechy wyposażenia w zależności od modelu