Przegląd wszystkich zalet produktu

Dekoracyjne wyciągi kuchenne
Zalety produktu

Zasysanie szczelinowe

Oddzielne panele dekoracyjne jako obudowa filtra
W wyciągach z odsysaniem szczelinowym zaawansowane technologicznie metalowe filtry tłuszczu są ukryte za ozdobną maskownicą. Zasysanie oparów z gotowania odbywa się przez zewnetrzne krawędzie.
Cechy wyposażenia w zależności od modelu