• Bezpłatna dostawa już od 300zł
PowerDisk
PowerDisk
Uwaga. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawiera SUBTILISIN. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
  1. Urządzenie
  2. Przegląd

GS SETD6

PowerDisk All in 1. zestaw 6 sztuk Środek do mycia naczyń do zmywarki z AutoDos. W zestawie taniej.


Dokonanie zmiany jest łatwe i bezpłatne

W każdej chwili możesz wstrzymać swoją subskrypcję