• Bezpłatna dostawa już od 300zł
UltraPhase 2 Sensitive
UltraPhase 2 Sensitive
Niebezpieczeństwo. Zawiera HYDROGEN PEROXIDE; CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE Powoduje poważne uszkodzenie oczu. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ, z lekarzem.
Pokaż więcejPokaż mniej
  1. Urządzenie
  2. Przegląd

Set UltraPhase Sensitive

Miele UltraPhase 1 i 2 Sensitive Półroczny zapas środka piorącego Miele Sensitive


Dokonanie zmiany jest łatwe i bezpłatne

W każdej chwili możesz wstrzymać swoją subskrypcję