GasStop

Odcięcie dopływu gazu dla maks. bezpieczeństwa
Wszystkie płyty gazowe Miele są wyposażone w termoelektryczne zabezpieczenie przed wypływem gazu. Jeśli płomień zgaśnie, np. z powodu kipiącej potrawy lub przeciągu, zabezpieczenie uniemożliwi dalszy wypływ gazu.
Cechy wyposażenia w zależności od modelu