Elektryczny zapłon – obsługa jedną ręką

Zapałki nie są potrzebne
Dzięki inteligentnej elektronice palniki zapalają się automatycznie. Pokrętło można obrócić łatwo i wygodnie jedną ręką i przytrzymać podczas zapalania.
Cechy wyposażenia w zależności od modelu