FlameGuard

Więcej bezpieczeństwa podczas pracy z gazem
Nowy wyciąg nablatowy można umieszczać obok elementów SmartLine. W połączeniu z elementami gazowymi należy koniecznie stosować elastyczną ochronę FlameGuard. Obejmuje ona osłonę wyciągu nablatowego – podczas zastosowania następuje automatyczne ustawienie i elektromagnetyczne zamocowanie; można ją stosować po obydwu stronach wyciągu nablatowego. W ten sposób zapobiega się niebezpiecznemu wsysaniu płomieni.
Cechy wyposażenia w zależności od modelu