WCA030 WCS Active

Pralka ładowana od przodu W1:

Zalety produktu

Watercontrol System (WCS)

Bezpieczeństwo dzięki dodatkowym czujnikom
Watercontrol System (WCS) kontroluje dopływ wody przy pomocy czujnika poziomu wody. Jeśli nie zostanie osiągnięty normalny poziom wody, dopływ zostaje zatrzymany. Jeśli we wnętrzu urządzenia nastąpi wyciek wody, zawór dopływowy w urządzeniu zostanie zamknięty a woda odpompowana ze zbiornika. Przełącznik pływakowy na dnie urządzenia rozpozna dodatkowo wyciek wody.
Cechy wyposażenia w zależności od modelu