Czego szukasz?
Bezpłatna dostawa już od 300zł
WA CDC 0603 L

Caps DownCare

Opakowanie 6 szt. specjalnego środka do prania tkanin puchowych. EasyOpen.

sale price39,99 PLN
Wszystkie ceny produktów zawierają VAT 23%
 
 

Szczegóły produktu

  • Zachowuje elastyczność i oddychalność puchu
  • Skuteczne czyszczenie i delikatna pielęgnacja dzięki lanolinie
  • Puch nie zbija się i pozostaje puszysty
  • Kapsułki w100% z przetw. tw. sztucznego– w trosce o środowisko
  • Do 6 zastosowań – możliwość stosow. wewszystkich typach pralek

Uwaga

Caps DownCare

Niebezpieczeństwo. Zawiera MEA-C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE; ALCOHOLS, C12-C18, ETHOXYLATED Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ, z lekarzem. Zawiera METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Pobierz

Internetowa karta produktu
PDF
Pobierz
Karta produktu
PDF
Pobierz
  • 1.Wszystkie ceny produktów zawierają VAT 23%
  • 2.Patent EP 2 365 120

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność podanych informacji.