Blokada uruchomienia

Tylko za jednym naciśnięciem przycisku
Blokadę uruchomienia można ustawić na urządzeniu za jednym dotknięciem palca. Dzięki temu jest ono chronione przed niezamierzonym włączeniem, np. przez dzieci.
Cechy wyposażenia w zależności od modelu