Czego szukasz?
Bezpłatna dostawa już od 300zł
CoffeeCare Set

Zestaw do czyszczenia i pielęgnacji ekspresów do kawy Miele 

do wszystkich Miele CM i CVA. 

236,90 PLN
Wszystkie ceny produktów zawierają VAT 23%
 
 

Szczegóły produktu

  • Wszystkie wymagane środki czyszczące w korzystnej cenie
  • 6 tabletek odkamieniających, 10 tabletek czyszczących
  • 30 śr. czysz. do przew. na mleko, 1 ściereczka mikrofazowa Miele
  • Najlepsza pielęgnacja na wiele lat niezawodności

Uwaga

Tabletki czyszczące

Uwaga. Zawiera maleinian disodu. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu, ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z z OŚRODKIEM ZATRUĆ, z lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość, Pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Komfort pielęgnacji

Zawsze perfekcyjne rezultaty
Detergenty Miele

Dopasowane specjalnie do urządzeń Miele receptury odpowiadają za perfekcyjne rezultaty.

Pobierz

Internetowa karta produktu
PDF
Pobierz
Internetowa karta produktu
PDF
Pobierz
Internetowa karta produktu
PDF
Pobierz
Karta produktu
PDF
Pobierz
  • 1.Wszystkie ceny produktów zawierają VAT 23%

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność podanych informacji.