Przegląd wszystkich zalet produktu

Dekoracyjne wyciągi kuchenne
Zalety produktu

Wskaźnik filtra

Wygodny podgląd czasu użytkowania
Gdy filtr tłuszczu lub filtr z węglem aktywnym w wyciągu Miele wymaga czyszczenia lub wymiany, zapala się czerwona dioda LED. Należy wtedy jak najszybciej wyczyścić lub wymienić filtr. Ustawiony fabrycznie okres użytkowania filtra można zmienić indywidualnie: Wskazanie czyszczenia filtra tłuszczu może zostać zaprogramowane na 20, 30, 40 lub 50 godzin, a wskazanie wymiany filtra z aktywnym węglem na 120, 180 lub 240 godzin.
Cechy wyposażenia w zależności od modelu