Czego szukasz?
Bezpłatna dostawa już od 300zł
FA C 152 L

Kapsułka zapachowa Cocoon 12,5 ml

Dla prz. doznań zapachowych – kojące bezpieczeństwo.

66,99 PLN
1 Zastosowania = 1,34 PLN
Wszystkie ceny produktów zawierają VAT 23%
 
 

Szczegóły produktu

  • Dowolnie regulowana intensywność zapachu
  • Dla świeżego zapachu, który trwa nawet do 4 tygodni
  • Cudownie pachnące pranie – i to bez płynu zmiękczającego
  • Opracowane specjalnie dla Miele przez perfumerię w Prowansji
  • Do suszarek Miele i szafek na pranie zFragranceDos
  • Na 50 cykli suszenia lub 70 użyć w szafce na pranie

Uwaga

Cocoon

Uwaga. Zawiera 2H-2, 4a-metanonaftalen-1(5H)-on, heksawodoro-5,5-dimetylo-2-propylo-; DELTA-DAMASCONE; 2,4-DIMETHYL-3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE; HELIOTROPINE; LINALYL ACETATE; PENTADECALACTONE; TETRAHYDROLINALOOL; 2-cykloheksen-1-ol, 2,6-dimetylo-4-(2,2,3-trimetylo-3-cyklopenten-1-ylo)-; ETHYL 2,2-DIMETHYLHYDROCINNAMAL. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Pobierz

Karta produktu
PDF
Pobierz
  • 1.Wszystkie ceny produktów zawierają VAT 23%

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność podanych informacji.