Czego szukasz?
Bezpłatna dostawa już od 300zł
WA CSP 0603 L

Caps Sport

Op. 6 szt. specjalnego środka do prania tkanin syntetycznych. EasyOpen.

sale price39,99 PLN
1 sztuka = 6,67 PLN
Wszystkie ceny produktów zawierają VAT 23%
 
 

Szczegóły produktu

  • Higieniczna czystość i długotrwała świeżość
  • Pielęgnuje włókna, nadając odzieży trwałość i utrzymując fason
  • Zachowuje oddychalność tekstyliów
  • Zapobiega naładowaniu elektrostatycznemu ubrań
  • Kapsułki w100% z przetw. tw. sztucznego– w trosce o środowisko
  • Do 6 zastosowań – możliwość stosow. wewszystkich typach pralek

Uwaga

Caps Sport

Niebezpieczeństwo. Zawiera ALCOHOLS, C12-C18, ETHOXYLATED;SODIUM C10-13 ALKYL BENZENESULFONATE, SODIUM LAURETH SULFATE Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ, z lekarzem. Zawartość, Pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych. Zawiera METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Pobierz

Internetowa karta produktu
PDF
Pobierz
Karta produktu
PDF
Pobierz
  • 1.Wszystkie ceny produktów zawierają VAT 23%
  • 2.Patent EP 2 365 120

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność podanych informacji.