Usługi w zakresie planowania

1

Oferujemy następujące usługi w zakresie planowania:

 • Planowanie zdolności produkcyjnej
 • Obliczenia ekonomiczności
 • Optymalizacja procesów
 • Zarządzanie projektami
  • Obsługa produktów Miele
  • Obsługa produktów innych firm
 • Usługi w zakresie planowania, w tym:
  • Analiza inwestycyjn
  • Wstępna koncepcja
  • Projekt koncepcyjny
  • Projekt budowlany
  • Projekt wykonawczy
 • Opracowanie koncepcji finansowania
 • Opracowanie koncepcji serwisowania

Pobieranie

Opis Format Pobieranie