Umowy serwisowe

Czyszczenie i pielęgnacja

Professional Care

Pakiet Professional Care obejmuje następujące usługi:

 

 • Wykonywanie czynności w zakresie czyszczenia i pielęgnacji
 • Kontrola działania
 • Sczytywanie pamięci błędów
 • Kontrola szczelności, odgłosów pracy i stabilności ustawienia
 • W razie konieczności wykonywanie napraw lub innych usług

Umowa na przeglądy

Umowa na przeglądy

Usługi:

 

 • Przeprowadzenie corocznego przeglądu włącznie z porównaniem wartości zadanych i rzeczywistych
 • Szczegółowa ocena i dokumentacja stanu technicznego
 • Kontrola stanu urządzenia pod kątem potrzeby konserwacji
 • Przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa elektrycznego

Firma Miele kontroluje terminy wykonywania prac, aby zapewnić regularne wykonywanie niezbędnych czynności serwisowych.

Umowa konserwacyjna

Umowa konserwacyjna obejmująca części zużywalne

Umowa konserwacyjna oprócz usług ujętych w umowie na przeglądy obejmuje dodatkowo następujące usługi:

 

 • Kompleksowa konserwacja zgodnie z właściwym dla danego urządzenia planem serwisowym Miele
 • Oferta dodatkowych czynności prewencyjnych i serwisowych
 • Prewencyjna wymiana określonych części zużywalnych
 • Wykonywanie kontroli bezpieczeństwa niezbędnych dla danego urządzenia Miele

Jeśli niezbędne są dodatkowe naprawy, ich koszty są naliczane oddzielnie w zależności od czasu i zakresu prac.

Umowa serwisowa

Umowa serwisowa

Aby możliwe było skalkulowanie wszystkich kosztów, firma Miele oferuje ponadto umowę serwisową,
która oprócz usług ujętych w umowie konserwacyjnej obejmuje także koszty wszystkich niezbędnych napraw.

Pokrywane są wówczas zarówno koszty części zużywalnych i zamiennych, jak i koszty robocizny i dojazdu serwisantów Miele.