Wszystkie zalety produktu w skrócie

Zalety produktów – pralnice
Zalety produktu

Sterowanie m Special

Bezpieczeństwo obs. w wyniku celowej redukcji opcji
Tam, gdzie praca jest wykonywana pod presją czasu, sterowanie skupia się na najistotniejszym:brmaksymalnym bezpieczeństwie obsługi. Wybór programu dla standardowego użytkownika można zredukować do 1–4 programów, które można wybierać za pomocą symboli wyświetlanych na ekranie startowym. Na potrzeby kontroli tekst wyświetlany jest w jednym z 29 dostępnych języków.
Wyposażenie zależne od modelu – ilustracja(e) przykładowa(e), w celu objaśnienia