Wszystkie zalety produktu w skrócie

Zalety produktów – pralnice
Zalety produktu

Automatyczny zamek drzwiowy

Exclusiv bei Miele
Wysoki komfort obsługi podczas zamyk. i otwierania
Wystarczy lekkie naciśnięcie drzwi. Po uruchomieniu programu mycia drzwi blokują się samoczynnie. Po zakończeniu programu drzwi otwierają się automatycznie.
Wyposażenie zależne od modelu – ilustracja(e) przykładowa(e), w celu objaśnienia