Wszystkie zalety produktu w skrócie

Zalety produktów – pralnice
Zalety produktu

Preparacja ścierek

Natychmiastowa gotowość do użytku
Ścierki, w wyniku potraktowania jeszcze w pralnicy środkami czyszczącymi lub do dezynfekcji powierzchni, są bezpośrednio znów gotowe do użytku. Metoda ta umożliwia – w porównaniu do obróbki ręcznej – niezwykłą oszczędność czasu i zwiększa wydajność czyszczenia oraz ekonomiczność.
Wyposażenie zależne od modelu – ilustracja(e) przykładowa(e), w celu objaśnienia