Miele PROHygiene

Badania higieniczne pralnic za pomocą bioindykatora

Badanie ProHygiene firmy Miele zapewnia spełnienie wymagań wytycznych RKI (niemieckiego Instytutu Roberta Kocha) i VAH (Verbund für Angewandte Hygiene – Stowarzyszenia Higieny Stosowanej).

Informacje ogólne

Zwiększ skuteczność swojego systemu zarządzania jakością!

Wytyczne RKI (niemieckiego Instytutu Roberta Kocha) i VAH (Verbund für Angewandte Hygiene – Stowarzyszenia Higieny Stosowanej) wymagają corocznego kontrolowania skuteczności dezynfekcji w procesie prania materiałów zagrożonych infekcją. Odpowiedzialność pralni wobec klientów wzgl. pacjentów jest ogromna, ponieważ do ponownego użytku mogą być przekazywane tylko higienicznie czyste produkty. System ProHygiene firmy Miele zapewnia spełnienie wymagań powyższych wytycznych. Kontrola w ramach systemu ProHygiene zapewnia ponadto bezpieczeństwo i może zwiększyć skuteczność istniejącego systemu zarządzania jakością lub pomóc we wdrożeniu takiego systemu.

Usługa ta jest zazwyczaj wykonywana w ramach konserwacji pralnic. Regularna konserwacja jest nie tylko warunkiem prawidłowego przebiegu procesów prania i dezynfekcji, ale również zapewnia optymalne wsparcie ze strony serwisu i wysoką dostępność urządzeń.

Badanie PROHygiene obejmuje następujące elementy:

Badanie termoelektryczne
Badanie mikrobiologiczne
Analiza i dokumentacja

Jako uzupełnienie badania mikrobiologicznego opcjonalnie możliwe jest również przeprowadzenie analizy wody i badania pod kątem mikroorganizmów metodą namnażania.

Korzyści w skrócie

Wykonanie badań przez przeszkolonych pracowników firmy Miele Firma Miele realizuje wszystkie zadania związane z logistyką Spełnienie wymagań wytycznych RKI i VAH Analiza przez renomowany, niezależny instytut badawczy Usługa obejmuje badanie termoelektryczne Klient otrzymuje kompletną dokumentację (np. w celu przedłożenia w odpowiednim urzedzie)

Badanie termoelektryczne

Zastosowanie odpowiednich, skalibrowanych rejestratorów danych podczas procesu prania

Firma Miele jako producent profesjonalnych pralnic oferuje badanie termoelektryczne ustawionych parametrów dezynfekcji w ramach badania PROHygiene. Odpowiednie, skalibrowane rejestratory danych są umieszczane w pralnicy razem z praniem i rejestrują temperatury oraz czas ich utrzymania. Dane te są analizowane i dokumentowane.

Badanie mikrobiologiczne

Udokumentowanie skuteczności dezynfekcji w procesie prania

Badanie ProHygiene za pomocą bioindykatora służy do udokumentowania skuteczności dezynfekcji w procesie prania. Bioindykator zawiera dwa testowe patogeny ludzkie: Staphylococcus aureus ATCC 6538 i Enterococcus faecium ATCC 6057 o zdefiniowanej początkowej liczbie zarazków. Wybraliśmy tę metodę, ponieważ bioindykatory z półprzepuszczalną membraną [zamknięty system] nie spełniają wymagań RKI i VAH. Badanie PROHygiene pozwala natomiast spełnić wymagania obu tych wytycznych.

Nośnikami zarazków są płatki bawełniane o wielkości 1 cm², które najpierw są zanieczyszczane zarazkami, a następnie suszone. Jedna próbka składa się z sześciu nośników zarazków. Bioindykator jest dodawany do partii prania, które jest prane w badanym programie. Po wypraniu z wykorzystaniem metody dezynfekującej liczba zarazków musi ulec zmniejszeniu zgodnie z wymaganiami wytycznych RKI i VAH. Wytyczne te wymagają zmniejszenia liczby zarazków na poziomie LOG7, a badanie PROHygiene umożliwia wykazanie zgodności z tymi wymaganiami.

Analiza jest następnie przeprowadzana przez niezależny organ wfk-Institut für Angewandte Forschung GmbH w Krefeldzie.

Analiza i dokumentacja

Analiza wyników badań mikrobiologicznych

Analiza wyników badań mikrobiologicznych jest wykonywana przez nasze laboratorium partnerskie wfk-Institut für Angewandte Forschung GmbH w Krefeldzie. Po wykonaniu analizy otrzymają Państwo obszerną dokumentację – od protokołu pomiarowego z badania termoelektrycznego aż po raport z badania mikrobiologicznego. Dodatkowo w przypadku pozytywnego wyniku otrzymają Państwo certyfikat sprawdzonej skuteczności dezynfekcji Miele. Dokumentację tę można w razie potrzeby przedstawić właściwemu organowi kontroli sanitarnej.