Środki higieny Miele: Bezpieczna obsługa przy użyciu maszyn Miele

Środki higieniczne zapobiegające rozprzestrzenianiu się infekcji wirusowych

Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusów, konieczne są specjalne środki higieny, szczególnie w obszarach wrażliwych. Ta strona zawiera wiele informacji na temat higieny i usług specjalnych świadczonych przez Miele Professional.

Domy opieki

Dbałość o ochronę: środki higieny w domach opieki

Mieszkańcy domów opieki są szczególnie narażeni. Nie tylko podczas obecnej epidemii Corony (Covid-19), konieczne jest zagwarantowanie ścisłej higieny w codziennych czynnościach związanych z praniem i czyszczeniem. Właściwe i profesjonalne przetwarzanie prania, naczyń i sprzętu medycznego może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa i spowolnić jego rozprzestrzenianie.

Dzięki urządzeniom Miele Professional jesteś bezpieczny, ponieważ produkty te zostały specjalnie zaprojektowane, zbudowane i przetestowane, aby spełnić najwyższe wymagania higieniczne. Postępując zgodnie z naszymi instrukcjami, możesz być pewien, że dezaktywujesz i zabijasz potencjalne wirusy i bakterie.

x

Higiena w dziedzinie prania

Pranie powinno być zawsze wykonywane w procesie dezynfekcji termicznej lub chemiczno-termicznej zgodnie z przepisami organów krajowych i stowarzyszeń higieny dotyczącymi chorób zakaźnych. Ponadto pracownicy powinni nosić środki ochrony osobistej, takie jak rękawice, ewentualnie fartuch z tworzywa sztucznego na odzieży roboczej oraz odpowiednią maskę na twarz.

Środki ochrony osobistej i ewentualnie zanieczyszczona odzież robocza powinny zawsze pozostawać na terenie pralni. Aby chronić siebie i innych, nigdy nie należy zabierać tych przedmiotów do domu w celu prania w domowej pralce!

Wskazówki higieniczne dotyczące użytkowania urządzeń barierowych

 • W Twojej firmie zadbaj o to, aby pracownicy zbierali zabrudzone tkaniny w odpowiednich  workach do prania oznaczonych kolorami, najlepiej posortowanych w workach samo-zamykających się w celu dalszego przetworzenia w praniu.
 • Załaduj pralki samo-otwierającymi się workami bez uprzedniego wyjmowania zawartości. Worki samo-otwierające się rozpakowują się automatycznie podczas procesu prania, o ile sznurek ściągający został zwolniony.
 • Wybierz odpowiedni cykl prania (cykl dezynfekcji termicznej lub chemiczno-termicznej) w celu higienicznej obróbki.
 • Upewnij się podczas ręcznego dozowania detergentu, że przepisana ilość jest właściwie odmierzona i że ustawiono odpowiednią temperaturę dla danego detergentu.
 • Odzież ochronną należy zmienić przed przeniesieniem na brudną stronę obsługi lub rozładunkiem urządzeń.
 • Odzież roboczą i ochronną należy zawsze prać w pralni w programie higienicznym i w odpowiedni sposób utylizować przedmioty jednorazowego użytku..
 • W pralniach bez ściany szczelinowej lub przegrody należy zwrócić szczególną uwagę na oddzielanie czystych i brudnych obszarów. Takie podejście zapewnia ochronę własną i wszystkich mieszkańców korzystających z lokalu.

Wskazówki higieniczne dotyczące korzystania z pralnic ładowanych od przodu

 • W Twojej firmie zadbaj o to, aby pracownicy zbierali zabrudzone tkaniny w odpowiednich  workach do prania oznaczonych kolorami, najlepiej posortowanych w workach samo-zamykających się w celu dalszego przetworzenia w praniu..
 • Załaduj pralki samo-otwierającymi się workami bez uprzedniego wyjmowania zawartości. Worki samo-otwierające się rozpakowują się automatycznie podczas procesu prania, o ile sznurek ściągający został zwolniony.
 • Wybierz odpowiedni cykl prania (dezynfekcja termiczna lub chemiczno-termiczna) aby zapewnić higieniczną obróbkę.
 • Upewnij się podczas ręcznego dozowania detergentu, że przepisana ilość jest właściwie odmierzona i że ustawiono odpowiednią temperaturę dla danego detergentu.
 • Przed usunięciem czystego prania z maszyny należy zdezynfekować drzwi i ich otoczenie (drzwi, uszczelkę drzwi, przód maszyny) oraz panel sterowania.
 • Nigdy nie zabieraj odzieży roboczej do domu do prania. Powinna ona być zawsze przetwarzana w pralni, aby chronić użytkownika i inne osoby. W tym celu należy zawsze stosować cykl prania dezynfekującego..
 • Poinformuj mieszkańców o prawidłowym użytkowaniu urządzeń Miele Professional i poucz ich o dalszych środkach higieny, takich jak dezynfekcja rąk i powierzchni.
 • Delikatne ubrania wymagają prania w niskich temperaturach. Prosimy o kontakt z dostawcą detergentu w celu zapewnienia właściwego doboru detergentu i/lub środka dezynfekującego.

Higiena w postępowaniu z basenami i butelkami z moczem

Nasze myjnie do basenów przeznaczone są do bezpiecznej regeneracji basenów i butelek z moczem - sprawdzony poziom detergentu i odpowiednie parametry dezynfekcji są również skuteczne w czasach występowania wirusa Corona. Fabrycznie zainstalowane programy mają na celu dezaktywację wirusów i zabijanie bakterii, tak aby nie stanowiły już zagrożenia.

Nasze zalecenie: Użyj alkalicznego detergentu i cyklu dezynfekcji termicznej j (wszystkie myjnie Miele Bedpan mogą być używane przy wartości A0 równej 600). Nie ma potrzeby stosowania specjalistycznego programu do zwalczania wirusa Corona!

Miele Professional

Higiena w kuchni

Mycie naczyń jest objęte zaleceniami wydanymi przez krajowe organy kontroli zakażeń i stowarzyszenia higieniczne: należy stosować programy o podwyższonej temperaturze (> 60 ° C), aby zapewnić dobrą higienę i dezynfekcję.
Przestrzegaj podstawowych zasad higieny podczas rozładowywania zmywarki (dokładna i regularna higiena rąk), aby uniknąć ryzyka ponownego skażenia czystych naczyń.
Upewnij się, że we wszystkich urządzeniach dozowano wystarczającą ilość detergentu. Jako dodatkowy środek bezpieczeństwa zalecamy stosowanie detergentu zawierającego chlor.

Wskazówki higieniczne dotyczące stosowania świeżej wody i zmywarek ProfiLine

 • Używaj programów "Intensywny", "Higiena", "Higiena Plus" lub "Vario TD", które osiągają temperaturę 60°C lub wyższą.
 • W większości pozostałych programów, za pomocą menu 'Ustawienia' można zwiększyć temperaturę płukania do >70°C.
 • Jeśli to możliwe, użyj opcjonalnego suszenia na końcu cyklu, aby uniknąć konieczności ręcznego suszenia przedmiotów.
 • Jeśli to możliwe, użyj automatycznego dozowania detergentu i modułu dozownika, aby uniknąć  wybrania programu  ze zbyt małą ilością lub całkowitym brakiem detergentu przez pomyłkę.

Instytucje opieki zdrowotnej

Ochrona jest najważniejsza: środki higieny w sektorze opieki zdrowotnej

W dzisiejszych czasach i w dobie Corony (Covid-19) ważne jest, aby przestrzegać najsurowszych standardów przetwarzania. Zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów, użytkowników i osób trzecich nie powinno być w żadnym momencie zagrożone, ani podczas leczenia, ani podczas regeneracji. Profesjonalna utylizacja może powstrzymać i zahamować rozprzestrzenianie się wirusa.

Dzięki potwierdzonym procesom, maszynowa regeneracja narzędzi zapewnia wysoki margines bezpieczeństwa i niezawodne wyniki mycia, dezynfekcji i sterylizacji. Związane z tym procesy dokumentacyjne rejestrują poszczególne etapy obróbki w sposób kompletny i nieprzerwany. Dobre praktyki regeneracji służą do przerwania łańcuchów zakażenia.

Wszystkie programy naszych myjni-dezynfektorów Miele Professional są zdolne do dezynfekcji termicznej. Dzięki temu cykle VarioTD są całkowicie wystarczające, nawet w przypadku wirusa Corona. Podobnie, nie są wymagane żadne zmiany w programach.

x

Szpitale i gabinety lekarskie

W myjniach-dezynfektorach Miele programy VarioTD, których struktura obejmuje mycie wstępne, mycie główne chemikaliami procesowymi i dezynfekcję termiczną, są w stanie dezaktywować wirusa Corona. Urządzenia te umożliwiają nie tylko reprocesowanie zwykłych narzędzi medycznych, ale także przewodów anestezjologicznych i sprzętu do oddychania. Specjalnie zaprojektowany nośnik ładunku dla sprzętu anestezjologicznego umożliwia mycie i dezynfekcję do 8 rurek oddechowych o długości 1,5 m oraz materiału do intubacji w jednym cyklu.

Wysokowydajne małe sterylizatory Miele Cube X zapewniają późniejszą sterylizację inwazyjnych produktów medycznych. Technologia EcoDry ułatwia to w najkrótszym czasie, zapewniając szybki zwrot narzędzi, nawet przy dużej liczbie pacjentów.

Dalsze wsparcie zapewnia System4Med firmy Miele, dzięki któremu możemy zapewnić Państwu pomoc w bezpiecznej i wydajnej regeneracji narzędzi w walce z Coroną. Dzięki temu mają Państwo więcej czasu dla swoich pacjentów i poczucie bezpieczeństwa, które wynika z faktu, że Państwa instrumenty są w najlepszych rękach.

Ponowne przetwarzanie sprzętu ochronnego jednorazowego użytku w świetle bieżących wyjątkowych okoliczności

Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się pandemii Corona, pracownicy opieki zdrowotnej na całym świecie potrzebują ogromnych ilości sprzętu medycznego i ochrony osobistej (PPE). Jednak wymagane materiały nie są niestety dostępne w wystarczających ilościach. Do przedmiotów najbardziej narażonych na braki należą maski na twarz (FFP2 / FFP3) i półmaski, ale brakuje również osłon i innych elementów wyposażenia ochronnego. Aby złagodzić ten niedobór jednorazowych produktów w tak napiętej sytuacji, niektóre kraje zezwalają obecnie na powtórne przetwarzanie sprzętu - oczywiście z zastrzeżeniem ścisłych przepisów i w drodze ograniczonego czasowo zwolnienia na czas trwania pandemii.

Einmal-Schutzartikel aufbereiten

Ponowne przetwarzanie masek i półmasek FFP2 / FFP3

Jeżeli maski ochronne są poddawane ponownej obróbce, nie powinno to mieć negatywnego wpływu na dopasowanie i uszczelnienie materiału ani na prawidłowe funkcjonowanie danych elementów. Sytuację pogarsza dodatkowo fakt, że zalecenia wydawane przez różne kraje nie są w żadnym wypadku jednolite. W związku z tym ważne jest spełnienie wymogów krajowych, które częściowo znacznie się różnią, a częściowo również podlegają ciągłym zmianom. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za kontrolę zakażeń, bezpieczeństwo i higienę pracy.

Omówione i częściowo przetestowane procesy obejmują następujące elementy:

 • Ponowne przetwarzanie z użyciem suchego ciepła (temperatura: 65 ° C do 70 ° C, czas utrzymywania: 30 minut)
 • Ponowne przetwarzanie przy użyciu wilgotnego ciepła (temperatura: 121 ° C, czas utrzymywania: 15 minut)

Z Miele, wybrałeś niezawodnego partnera. Nasz zespół jest w stanie nie tylko znaleźć najbardziej odpowiednie produkty z naszej szerokiej oferty, aby spełnić specyficzne wymagania Twojej firmy. Nasze bogate doświadczenie w dziedzinie technologii aplikacji pozwala nam również wspierać instytucje medyczne w wyborze dostosowanego systemu przetwarzania. Prosimy o bezpośredni kontakt z naszymi kolegami z działu sprzedaży i serwisu.

Schutzbrillen_673x379

Ponowne przetwarzanie okularów ochronnych i przyłbic

Oprócz masek ochronnych, personel medyczny zajmujący się opieką medyczną i ambulatoryjną wymaga również okularów ochronnych i przyłbic, aby uniknąć narażenia na działanie wirusów, takich jak COVID-19. Ze względu na napiętą sytuację w zakresie wyposażenia ochrony osobistej i klinicznej, coraz większą uwagę zwraca się na ponowne przetwarzanie gogli  i przyłbic.

Okulary ochronne stosowane w służbie zdrowia są wykonane z różnych tworzyw sztucznych, w tym z poliwęglanów, szkła akrylowego, polisulfonów lub polifenylsulfonów. Stosowana metoda ponownego przetwarzania nie powinna w żaden sposób szkodzić tym materiałom i powinna być dostosowana do potrzeb różnych tworzyw sztucznych oraz zgodna z instrukcjami producentów. Ładunki odporne termicznie mogą być ponownie przetworzone w myjniach-dezynfektorach Miele. Zazwyczaj ponowne przetwarzanie dzieli się na różne etapy procesu:

 • Mycie wstępne: 1 - 3 minuty (zimna woda z kranu)
 • Mycie główne: 10 minut w temperaturze 55°C (woda całkowicie zdemineralizowana) i stężeniu 0,5% (5 ml na l) przy użyciu odpowiedniego detergentu.
 • Neutralizacja: 1 minuta (zimna, całkowicie zdemineralizowana woda), dozowanie 0,2% odpowiedniego środka neutralizującego
 • Płukanie wstępne: 1 minuta (zimna, całkowicie zdemineralizowana woda)
 • Dezynfekcja: 5 minut w 55 ° C (zimna, całkowicie zdemineralizowana woda)

Pracownicy działu sprzedaży i serwisu firmy Miele udzielają szybkich i nieskomplikowanych porad dotyczących myjni-dezynfektorów oraz najbardziej odpowiednich nośników ładunku i modułów zarówno dla nowych, jak i istniejących urządzeń.

20000169583_673x379

Ponowne przetwarzanie butelek po płynach do dezynfekcji rąk

Oprócz wyposażenia ochronnego brakuje również butelek do płynów do dezynfekcji rąk o pojemności 500 ml i 1000 ml. Coraz więcej szpitali, aptekarzy i innych wydziałów medycznych decyduje się na stosowanie własnych środków do dezynfekcji rąk. Również i w tym przypadku coraz większego znaczenia nabiera aspekt ponownego przetwarzania przedmiotów, które zazwyczaj są przeznaczone do jednorazowego użytku.

Higieniczne przetwarzanie można osiągnąć za pomocą myjni-dezynfektorów Miele: Butelki laboratoryjne o pojemności 500 ml i 1000 ml można myć, dezynfekować i suszyć za pomocą nośników ładunku EasyLoad. System EasyLoad jest dostępny w myjniach Miele o różnych rozmiarach. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszymi współpracownikami w dziale sprzedaży i serwisu.

 

Stomatologia

W przypadku dezynfektorów termicznych Miele, program stomatologiczny VarioTD o strukturze składającej się z mycia wstępnego, mycia głównego za pomocą chemikaliów procesowych oraz dezynfekcji termicznej, jest w stanie dezaktywować wirusa Corona.

Wysokowydajne małe sterylizatory Miele Cube X zapewniają późniejszą sterylizację inwazyjnych produktów medycznych. Technologia EcoDry ułatwia to w najkrótszym czasie, zapewniając szybki obrót narzędziami, nawet przy dużej liczbie pacjentów.

Informacje na temat dalszego wsparcia i pomocy zawarte są w naszej broszurze poświęconej stomatologii, która skupia się wokół System4Dent firmy Miele oraz na temat tego, jak możemy pomóc w bezpiecznej i skutecznej regeneracji instrumentów stomatologicznych.

x

Automaty myjąco-dezynfekujące do basenów i kaczek

Należy zachować szczególną ostrożność w dobie wirusa Corona podczas korzystania z potencjalnie skażonych basenów i butelek z moczem. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i techniki, w walce z koronawirusem skuteczna jest również regeneracja przy sprawdzonym poziomie skuteczności czyszczenia, a następnie dezynfekcji termicznej.

Wirus ten jest dezaktywowany i unieszkodliwiany przez wstępnie zainstalowane parametry programu. Zaleca się stosowanie alkalicznego środka czyszczącego, a następnie dezynfekcję termiczną o wartości A0 wynoszącej co najmniej 600. Wszystkie myjnie Miele Bedpan mogą być eksploatowane przy tej wartości A0.

Myjnie Miele Bedpan chronią nie tylko pacjentów, ale również tych, którzy muszą się nimi posługiwać. Dzięki opcji otwierania i zamykania drzwi przyciskiem nożnym nie ma potrzeby bezpośredniego kontaktu z drzwiami, co pozwala na bezdotykowy załadunek i rozładunek. Program uruchamia się automatycznie po zamknięciu drzwi. Dodatkowo, wartość A0 może być dostosowana do potrzeb szpitali do maksymalnej wartości 3000.

Więcej informacji na temat naszych produktów można znaleźć tutaj

Zarządzanie obiektami

Ochrona w pierwszym rzędzie: Środki higieniczne dla osób sprzątających budynki

W epoce zdominowanej przez koronowirusa najważniejszy jest najwyższy poziom higieny i dezynfekcji - bez względu na to, czy są to biurowce, szpitale, sklepy spożywcze czy budynki użyteczności publicznej. We wszystkich tych miejscach zanieczyszczone ręce mogą przenosić patogeny do nosa, oczu i błon śluzowych jamy ustnej, powodując infekcje. Newralgiczne punkty kontaktowe obejmują klamki na drzwiach, oknach i szafkach, włączniki światła, poręcze i elementy sterujące w windach. W takich przypadkach dezynfekcja przez wycieranie zapewnia wyższy poziom ochrony. Podobnie profesjonalne przetwarzanie tkanin czyszczących pomaga ograniczyć i spowolnić rozprzestrzenianie się chorób wirusowych.

Państwa urządzenia Miele Professional są w stanie sprostać temu wyzwaniu, ponieważ wszystkie pralnice Mopstar są wyposażone w programy dezynfekcji termicznej i chemiczno-termicznej i zapewniają bezpieczne ponowne przetworzenie tekstyliów czyszczących. Oprócz tego dostarczymy Państwu wskazówki i porady, jak dezaktywować istniejące wirusy i zabijać bakterie.

Więcej informacji na temat naszych produktów można znaleźć tutaj
Miele Professional Gebäudereinigung

Bezpieczna dezynfekcja tekstyliów czyszczących

Tkaniny do czyszczenia, takie jak mopy i ściereczki, należy zawsze prać w procesie dezynfekcji termicznej lub chemiczno-termicznej. Nasze modele Miele Professional MopStar są zgodne z surowymi przepisami wydanymi przez europejskie organy kontroli zakażeń i stowarzyszenia higieniczne. Oprócz tego oferujemy dodatkowe urządzenia i mechanizmy bezpieczeństwa, które monitorują automatyczne dozowanie i zapewniają dokładne utrzymanie temperatur. Dzięki temu Państwa urządzenia Miele Professional MopStar gwarantują doskonały margines bezpieczeństwa w higienicznej obróbce tekstyliów czyszczących.

Miele Professional Desinfektion

Impregnacja tekstyliów czyszczących

Wszystkie modele MopStar posiadają funkcję "gotowy do użycia", w której prane tkaniny przed ponownym użyciem są impregnowane detergentem i/lub środkiem dezynfekującym. Gotowe do ponownego użycia tekstylia czyszczące są przygotowywane do następnego zadania w specjalnie zaprojektowanym cyklu programowym. Dzięki temu pracownicy sprzątający oszczędzają cenny czas w swojej pracy. Należy zawsze przestrzegać zasad higieny przy stosowaniu środka dezynfekującego oraz ograniczeń dotyczących czasu przechowywania.

 

mopstar

Wskazówki higieniczne dotyczące postępowania z tekstyliami do czyszczenia

 • Zużyte ściereczki do czyszczenia i mopy należy zbierać do odpowiednich pojemników. Unikaj ewentualnego zanieczyszczenia już wypranych tekstyliów czyszczących.
 • Oddzielić rzeczy czyste od nieczystych w pralni, przynajmniej administracyjnie, jeśli nie fizycznie.
 • Unikaj przeładowywania tkaninami czyszczącymi podczas ładowania maszyn.
 • Wybierz odpowiedni cykl prania (dezynfekcja termiczna lub chemiczno-termiczna) w celu zapewnienia higienicznej obróbki.
 • Podczas ręcznego dozowania detergentu upewnij się, że przepisana ilość jest odpowiednio odmierzona i że ustawiona jest odpowiednia temperatura dla danego detergentu.
 • Ostrożnie wybierz odpowiednie programy i parametry do ponownego czyszczenia tkanin z późniejszym przygotowaniem do ponownego użycia.
 •  Przed wyjęciem czystych rzeczy z pralnic ładowanych od przodu należy zdezynfekować drzwi i ich otoczenie (drzwi, uszczelkę drzwi, przód maszyny) oraz panel sterowania.
 • Po wyjęciu tekstylia do czyszczenia sortuj tylko do czystych i zdezynfekowanych pojemników.
 • Jeśli po myciu następuje suszenie, upewnij się, że rzeczy są całkowicie wysuszone. Po zakończeniu procesu suszenia należy zawsze natychmiast usunąć tekstylia.
 • Nigdy nie zabieraj odzieży roboczej do domu do prania. Powinna ona być zawsze przetwarzana w pralni, aby chronić użytkownika i inne osoby. W tym celu należy zawsze stosować cykl prania dezynfekującego.
 • Zawsze noś środki ochrony osobistej, takie jak rękawice ochronne i fartuchy z tworzywa sztucznego, w nieczystym miejscu, zgodnie z wytycznymi BHP i przepisami dotyczącymi higieny dla własnego bezpieczeństwa. 

Przetwarzanie odzieży roboczej i ochronnej

Zapewnienie ochrony na pierwszym miejscu: higieniczne przetwarzanie odzieży roboczej i ochronnej

Czy to operacja, szpital czy pogotowie: Aby chronić siebie i innych, szczególnie ważne jest przestrzeganie zasad higieny. Podczas obecnego wybuchu epidemii Covid-19, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, właściwe użycie odzieży ochronnej jest niezbędne. Dotyczy to pracowników służby zdrowia, np. w gabinetach dentystycznych i medycznych, konsultantów w szpitalach, a także ratowników medycznych i członków służb ratowniczych.

Równie ważne jest, aby odzież robocza i odzież ochronna była ponownie przetwarzana w praniu dezynfekującym. Prawidłowa regeneracja tekstyliów i środków ochrony osobistej pomaga w dezaktywacji wirusów takich jak Covid-19 oraz w spowolnieniu ich rozprzestrzeniania się. Z marką Miele wybraliście Państwo niezawodnego partnera. Urządzenia Miele Professional spełniają surowe przepisy wydane przez krajowe organy kontroli zakażeń i stowarzyszenia higieny. Dzięki programom dezynfekcji termicznej i chemiczno-termicznej zawsze dają wiarygodne i powtarzalne wyniki na odzieży roboczej i ochronnej. Nasze porady i wskazówki mają na celu zapewnienie, że wszelkie potencjalne wirusy zostaną nieaktywne, a bakterie zabite.

[Podane zalecenia odnoszą się wyłącznie do odzieży roboczej i ochronnej wielokrotnego użytku, a nie do produktów jednorazowego użytku].

Schutzbekleidung

Środki higieniczne skierowane do lekarzy pierwszego kontaktu i specjalistów posiadających własną praktykę

Potencjalnie zanieczyszczona odzież robocza i ochronna musi pozostać w obrębie całego gabinetu. W celu ochrony siebie i innych osób oraz zapewnienia właściwej regeneracji, personel nie powinien w żadnym wypadku zabrać odzieży do prania w domu. Zapobiega to zanieczyszczeniu krzyżowemu poprzez kontakt z prywatnym praniem.

Podczas załadunku i rozładunku maszyn z odzieżą roboczą i ochronną, personel powinien podjąć środki ostrożności, takie jak noszenie rękawic ochronnych i plastikowego fartucha na własnej odzieży roboczej.

Wskazówki higieniczne dotyczące korzystania z pralnic ładowanych od przodu

 • Oddziel brudne obszary prania od stref czystych, przynajmniej administracyjnie, jeśli nie fizycznie, aby uniknąć ponownego zanieczyszczenia czystych tkanin.
 • Wybierz odpowiedni cykl prania (dezynfekcja termiczna lub chemiczno-termiczna) w celu higienicznej obróbki.
 • Podczas ręcznego dozowania detergentu należy upewnić się, że przepisana ilość jest właściwie odmierzona i że dla danego detergentu ustawiona jest odpowiednia temperatura.
 • Przed wyjęciem czystych rzeczy z pralnic ładowanych od przodu należy zdezynfekować drzwi i ich otoczenie (drzwi, uszczelkę drzwi, przód maszyny) oraz panel sterowania.

 

 

Środki higieny w szpitalach

Środki ochrony osobistej i ewentualnie zanieczyszczona odzież robocza powinny zawsze pozostawać w pralni. Aby chronić siebie i innych oraz zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu, tych przedmiotów nigdy nie należy zabierać do domu w celu prania w domowej pralce!

W celu zwiększenia higieny personel powinien w obecnych okolicznościach nosić sprzęt ochronny, taki jak rękawice, fartuch na odzieży roboczej i odpowiednią maskę na twarz.

Wskazówki higieniczne dotyczące korzystania z urządzeń barierowych

 • W Twojej firmie zadbaj o to, aby pracownicy zbierali zabrudzone tkaniny w odpowiednich  workach do prania oznaczonych kolorami, najlepiej posortowanych w workach samo-zamykających się w celu dalszego przetworzenia w praniu.
 • Załaduj pralki samo-otwierającymi się workami bez uprzedniego wyjmowania zawartości. Worki samo-otwierające się rozpakowują się automatycznie podczas procesu prania, o ile sznurek ściągający został zwolniony.
 • Wybierz odpowiedni cykl prania (dezynfekcja termiczna lub chemiczno-termiczna) aby zapewnić higieniczną obróbkę.
 • Upewnij się podczas ręcznego dozowania detergentu, że przepisana ilość jest właściwie odmierzona i że ustawiono odpowiednią temperaturę dla danego detergentu.
 • Odzież ochronną należy zmienić przed przeniesieniem na brudną stronę obsługi lub rozładunkiem urządzeń..
 • Odzież roboczą i ochronną należy zawsze prać w pralni w programie higienicznym i w odpowiedni sposób utylizować przedmioty jednorazowego użytku.
 • W pralniach bez ściany szczelinowej lub przegrody należy zwrócić szczególną uwagę na oddzielanie czystych i brudnych obszarów. Takie podejście zapewnia ochronę własną i wszystkich mieszkańców korzystających z lokalu.

 

Wskazówki higieniczne dotyczące korzystania z pralnic ładowanych od przodu

 • W Twojej firmie zadbaj o to, aby pracownicy zbierali zabrudzone tkaniny w odpowiednich  workach do prania oznaczonych kolorami, najlepiej posortowanych w workach samo-zamykających się w celu dalszego przetworzenia w praniu.
 • Załaduj pralki samo-otwierającymi się workami bez uprzedniego wyjmowania zawartości. Worki samo-otwierające się rozpakowują się automatycznie podczas procesu prania, o ile sznurek ściągający został zwolniony.
 • Wybierz odpowiedni cykl prania (dezynfekcja termiczna lub chemiczno-termiczna) aby zapewnić higieniczną obróbkę.
 • Upewnij się podczas ręcznego dozowania detergentu, że przepisana ilość jest właściwie odmierzona i że ustawiono odpowiednią temperaturę dla danego detergentu.
 • Przed usunięciem czystego prania z maszyny należy zdezynfekować drzwi i ich otoczenie (drzwi, uszczelkę drzwi, przód maszyny) oraz panel sterowania.
 • Nigdy nie zabieraj odzieży roboczej do domu do prania. Powinna ona być zawsze przetwarzana w pralni, aby chronić użytkownika i inne osoby. W tym celu należy zawsze stosować cykl prania dezynfekującego.
 • Poinformuj mieszkańców o prawidłowym użytkowaniu urządzeń Miele Professional i poucz ich o dalszych środkach higieny, takich jak dezynfekcja rąk i powierzchni.
 • Delikatne ubrania wymagają prania w niskich temperaturach. Prosimy o kontakt z dostawcą detergentu w celu zapewnienia właściwego doboru detergentu i/lub środka dezynfekującego.

 

Sanitariusze, pogotowie i służby ratownicze

Prawidłowe przetwarzanie odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa pracowników służb ratowniczych. Urządzenia Miele Professional mogą być używane do dezynfekcji tekstyliów odzieżowych oraz do higienicznego przetwarzania środków ochrony osobistej, takich jak respiratory i regulatory wielokrotnego użytku.

W zależności od zakresu obowiązków i położenia, pralnice i zmywarki mogą być łączone w całościowy system - nawet złożony z maszyn o różnych rozmiarach.

Systematyczne rozwiązania dla straży pożarnej i służb ratowniczych

Miele zaprojektowało urządzenia specjalnego przeznaczenia, aby sprostać specyficznym wymaganiom służb ratowniczych i ratowniczych:

 • Pralnice do środków ochrony osobistej i masek oddechowych
 • Pralnice barierowe zapewniające maksymalną higienę
 • Suszarki
 • Myjnie do masek oddechowych i regulatorów powietrza nadających się do ponownego przetworzenia
 • Myjnie-dezynfektory do masek oddechowych i sprzętu anestezjologicznego

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Dowiedz się więcej