Zintegrowane zmiękczanie wody

Czyste wyniki
Składniki mineralne zawarte w bieżącej wodzie mogą zakłócać
proces czyszczenia i powodować osady na przyrządach
i w urządzeniu. Dezynfektory termiczne Miele są fabrycznie wyposażone w zmiękczacz wody, który w dużym stopniu
usuwa utwardzające jony z bieżącej wody. Przy bardzo twardej
bieżącej wodzie oraz w gabinetach o dużym zużyciu przyrządów
warto rozważyć dodatkową, pełną demineralizację
wody.
Wyposażenie zależne od modelu – ilustracja(e) przykładowa(e), w celu objaśnienia