Możliwość ustawienia kanistrów z mediami

Idealne miejsce
Możliwość regulacji płynnych mediów pozwala na uzyskanie maksymalnego rozeznania, czystości i ergonomii. W zależności od modelu urządzenia i wymagań można ustawić odpowiednią ilość i rozmiar kanistrów.
Wyposażenie zależne od modelu – ilustracja(e) przykładowa(e), w celu objaśnienia