Przyciski wyboru bezpośredniego

Szybkie wybieranie ulubionych programów
Przyciski bezpośredniego wyboru umożliwiają użytkownikowi proste i szybkie wybieranie jednym przyciskiem oraz rozpoczynanie często używanych programów. Przyporządkowanie programu do danego przycisku bezpośredniego wyboru użytkownik może dowolnie zmieniać, co pozwala na idealne dostosowanie do indywidualnych procesów roboczych.
Wyposażenie zależne od modelu – ilustracja(e) przykładowa(e), w celu objaśnienia