Kontrola przewodności

Bezpieczeństwo dzięki kontroli
Pozostałości chemikaliów procesowych, występujące jeszcze podczas ostatniej fazy płukania, mogą mieć wpływ na rezultat przygotowywania. Kontrola przewodności kąpieli myjącej umożliwia rozpoznanie takich pozostałości i zredukowanie ich do zdefiniowanego poziomu przez kolejne płukania. Przygotowywanie jest dzięki temu pewniejsze, bardziej przyjazne materiałowo i ponadto powtarzalne.
Wyposażenie zależne od modelu – ilustracja(e) przykładowa(e), w celu objaśnienia