Wszystkie zalety produktu w skrócie

Zalety produktów – pralnice
Zalety produktu

Elastyczne adaptery dozujące

Łatwe dozowanie
Urządzenia są przygotowane fabrycznie do korzystania z różnych adapterów dozowania. W zależności od rodzaju użycia można wybrać adapter dozowania z płukaniem wodą lub dozowania konwencjonalnego. W przypadku dozowania konwencjonalnego możliwe jest korzystanie z nawet 6 płynnych mediów.
Wyposażenie zależne od modelu – ilustracja(e) przykładowa(e), w celu objaśnienia