Wszystkie zalety produktu w skrócie

Zalety produktów – pralnice
Zalety produktu

Sterowanie m Select

Łatwy wybór właściwego programu
Wydajny komfort obsługi oraz różnorodność funkcji w jednym sterowaniu: wybór programów odbywa się za pomocą pokrętła wyboru z symbolami neutralnymi językowo – szybko i bezpośrednio. Wyświetlacz tekstowy pokazuje jednocześnie nazwę programu oraz umożliwia dostęp do dalszych funkcji, takich jak ustawianie temperatury czy prędkości obrotowej. Język wyświetlania można wybrać spośród 29 języków.
Wyposażenie zależne od modelu – ilustracja(e) przykładowa(e), w celu objaśnienia