Wszystkie zalety produktu w skrócie

Zalety produktów – pralnice
Zalety produktu

Rejestracja danych roboczych

Rejestrowanie, protokołowanie, analizowanie
Rejestracja danych operacyjnych staje się coraz ważniejsza. Urządzenia Miele są przystosowane do pracy z systemem rejestracji danych operacyjnych. Urządzenia te dostarczają obszernych danych procesowych, np. na potrzeby dokumentacji procesowej, optymalizacji procesów i kompleksowych obliczeń opłacalności. W zależności od modelu wymagane są opcjonalne akcesoria.
Wyposażenie zależne od modelu – ilustracja(e) przykładowa(e), w celu objaśnienia