Wszystkie zalety produktu w skrócie

Zalety produktów – pralnice
Zalety produktu

Płukanie dezynfekujące

Maksymalna higiena
Aby stworzyć podstawę dla najwyższych wymogów w zakresie higieny można w programach dezynfekcji opcjonalnie wybrać na koniec program płukania w specjalnej temperaturze i o specjalnym profilu czasowym. Podczas tzw. płukania dezynfekującego następuje nagrzanie do ponad 60 °C. Dzięki tej funkcji zmniejsza się ryzyko ponownej kontaminacji przez zawarte ewentualnie w wodzie zarazki.
Wyposażenie zależne od modelu – ilustracja(e) przykładowa(e), w celu objaśnienia