Polityka zakupowa

Beschaffungspolitik

Sukces rynkowy naszych produktów jest sciśle związany z ich jakością i stoi w bezpośrednim związku z naszym celem, żeby spełniać stale rosnące wymagania jakościowe naszych klientów. W świetle zaostrzającej się konkurencji na rynkach krajowych i zagranicznych, jakość staje się rozstrzygającym czynnikiem.

W ramach naszej strategii zakupowej i zgodnie z mottem firmy "Immer besser" - "Zawsze lepiej" szukamy współpracy z dostawcami, którzy mają taką samą filozofię jakości i którzy są zainteresowani nawiązaniem stosunków handlowych z producentem najwyższej jakości urządzeń AGD, działającym na skalę światową.

Czujemy się zobowiązani w szczególnym wymiarze nie tylko wobec naszych pracowników i klientów, ale również wobec naszych dostawców i wobec ogółu. Stosunki z naszymi dostawcami powinny być zorientowane na wyniki, godne zaufania i trwałe.

Podstawę do takich relacji stanowią: system jakości ewaluowany wg DIN ISO 9000, ekologiczne postępowanie zgodnie z DIN ISO 14001, terminowe i elastyczne spełnianie naszych potrzeb jak również otwartość na innowacje i pomoc przy wdrażaniu środków technicznych.

Miele jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie, poprawne etycznie i postępujące zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju stosuje w pełni swoje zasady w stosunkach z dostawcami, przestrzegając dotrzymywania międzynarodowych standardów Social Accountability 8000 (http://www.sa-intl.org), i oczekuje tego samego od swoich dostawców. Standard opiera się na mnogości istniejących międzynarodowych praw człowieka, włącznie ze wszystkimi kodeksami Miedzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), ogólna Deklaracja Praw Człowieka i Konwencja ONZ o prawach dziecka.