Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Nachhaltigkeit

Człowiek w centrum uwagi

Odpowiedzialność jest w Miele od zawsze ważnym składnikiem kultury przedsiębiorstwa. To jeden z elementów strategii firmy: uwzględniając zasadę zapobiegliwości zintegrowaliśmy aspekty zrównoważonego rozwoju w kluczowych procesach przedsiębiorstwa jak rozwój produktów i produkcja. Tylko w ten sposób przedsiębiorstwo może być gotowe na przyszłość.

Dowiedz się więcej