Przegląd wszystkich zalet produktu

Range hoods product advantages
Zalety produktu

Czujnik temperatury

Permanentne bezpieczeństwo
Czujnik temperatury jest urządzeniem zabezpieczającym, które stale kontroluje temperaturę włączonego wyciągu kuchennego. Jeśli zostanie przekroczona określona temperatura, wyciąg przełącza się automatycznie na poziom intensywny. Pozwala to uniknąć niepotrzebnego zużycia energii. Czujnik temperatury zapewnia dobre poczucie bezpieczeństwa.
Cechy wyposażenia w zależności od modelu