Newsletter

Adres e-mail jest Państwa unikatowym identyfikatorem i nie będzie możliwa zmiana adresu e-mail po założeniu konta w Miele Club.

Serwis
Gwarancja jest przyznawana na następujący okres:
  • 24 miesiące na urządzenia AGD przy założeniu użytkowania zgodnie z przeznaczeniem w gospodarstwie domowym.
  • 12 miesięcy na urządzenia profesjonalne przy założeniu użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Czas obowiązywania gwarancji zaczyna się od daty sprzedaży umieszczonej na dowodzie sprzedaży (rachunek, paragon fiskalny)
Awarie urządzeń należy zgłaszać do Centrum Zgłoszeń Serwisowych pod numerem telefonu tel.: 22/ 548 40 00.
Miele Sp. z o.o. udziela (oprócz należnych świadczeń wynikających z odpowiednich przepisów ustawowych i bez ich ograniczania) gwarancji dotyczącej fabrycznie nowych urządzeń na następujących warunkach:
  • Urządzenie zostało zakupione poprzez autoryzowanego dystrybutora Miele lub bezpośrednio od Miele w jednym z krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Norwegii i tam jest używane.
  • Na żądanie Miele Kupujący jest zobowiązany do okazania dokumentów potwierdzających jego prawa do odebrania świadczeń gwarancyjnych (dowód zakupu – rachunek lub paragon fiskalny oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna).
W wyjątkowych przypadkach duplikat karty gwarancyjnej może zostać wydany po zweryfikowaniu numeru fabrycznego zakupionego urządzenia. Wydawaniem duplikatów zajmuje się wyłącznie Dział Sprzedaży i Marketingu firmy Miele po uprzedniej weryfikacji numeru fabrycznego.
Do otrzymania świadczenia gwarancyjnego (np. naprawy w ramach gwarancji) niezbędne jest okazanie karty gwarancyjnej i dowodu zakupu. Karta gwarancyjna musi być prawidłowo wypełniona z datą sprzedaży oraz pieczątką sprzedawcy. W wypadku braku właściwie wypełnionej karty gwarancyjnej wymagane jest okazanie dowodu zakupu. Brak dowodu zakupu stanowi podstawę do odmówienia naprawy gwarancyjnej.
Niewłaściwy montaż bądź podłączenie, np. spowodowane poprzez nieprzestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa lub pisemnych wskazówek zawartych w instrukcjach: użytkowania, instalacji i montażu, użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem, niewłaściwą obsługę lub pielęgnację mogą spowodować utratę gwarancji. Gwarancji nie podlegaja też wady powstałe na skutek przeprowadzenie napraw i zmian urządzenia przez osoby nieprzeszkolone i nieposiadające autoryzacji serwisowej nadanej przez Miele Sp. z o.o. oraz zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych bądź akcesoriów niedopuszczonych przez Miele a także nieprzestrzeganie wynikających z instrukcji obsługi czynności dotyczących pielęgnacji i czyszczenia urządzeń.
Kwestię montażu oraz podłączenia urządzeń należy ustalić z punktem sprzedaży w którym dokonują Państwo zakupu urządzeń. informacja dotycząca miejsca zakupu znajduje się www.miele.pl w zakładce "sieć handlowa". W ten sposób zostaniecie Państwo skierowani bezpośrednio do partnerów handlowych oferujących dany asortyment produktów.
W razie braku instrukcji obsługi czy karty gwarancyjnej należy zgłosić się do sprzedawcy, który (według obowiązujących przepisów) ma obowiązek przekazania tych dokumentów klientowi ostatecznemu wraz ze sprzedawanym urządzeniem i odpowiednio wypełnioną kartą gwarancyjną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do każdego sprzedawanego urządzenia firma Miele sp. z o.o. załącza instrukcję obsługi w języku polskim oraz kartę gwarancyjną z numerem fabrycznym i hologramem.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami firma Miele sp. z o.o. załącza wraz z innymi dokumentami instrukcję w języku polskim oraz kartę gwarancyjną z numerem fabrycznym i hologramem do każdego sprzedawanego urządzenia. Partnerzy handlowi mają obowiązek przekazania tych dokumentów klientowi ostatecznemu wraz z urządzeniem. W razie braku lub zagubienia dokumentów należy zgłosić się do sprzedawcy. Po weryfikacji numeru fabrycznego urządzenia duplikat instrukcji może zostać wydany w wersji drukowanej zgodnie z przyjętymi przez Miele sp. z o.o. procedurami.
Urządzenia AGD przeznaczone są do użytku wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego a jego użytkowanie musi być zgodne z instrukcją użytkowania. Urządzenia wykorzystywane w publicznych punktach, jak pralnie, hotele, punkty gastronomiczne, czy szpitale są specjalnie przystosowane do warunków pracy, często większe gabarytowo. Oferta urządzeń profesjonalnych Miele znajduje się na stronie: www.miele-professional.pl.
Drukuj